Đạo Diễn Hironobu Sakaguchi

Đạo Diễn Hironobu Sakaguchi

This is Hironobu Sakaguchi

Tuyển tập phim hay nhất của Đạo Diễn Hironobu Sakaguchi