Aria the Scarlet Ammo Double A

Hidan no Aria AA

Năm: 2015
Phim Hidan no Aria AA 2015: Một cô gái trẻ thần tượng nổi tiếng thế giới xếp loại S butei tên là Kanzaki Holmes Aria và kế hoạch theo từng bước của cô; Tuy nhiên, điểm kiểm tra của cô nhận được như là chỉ một hạng E! Aria có thể giúp những người mới trở thành một butei hạng nhất không?
Khởi chiếu: 05-11-2015
Xem Phim Aria the Scarlet Ammo Double A-Hidan no Aria AA
Xem Phim Aria the Scarlet Ammo Double A-Hidan no Aria AA
Xem Phim Aria the Scarlet Ammo Double A-Hidan no Aria AA
0IMDB2DDigital
Lượt Xem: 3524