Clipped - Season 1

Tiệm Hớt Tóc

Năm: 2015
Clipped - Tiệm Hớt Tóc: Phim kể về một nhóm bạn trẻ di du lịch tới những trường trung học. Và trên đường đi học có thêm những người bạn đồng hành tại một tiệm hớt tóc ở thị trấn Charles...
Khởi chiếu: 23-08-2015
Xem Phim Clipped - Season 1-Tiệm Hớt Tóc
Xem Phim Clipped - Season 1-Tiệm Hớt Tóc
Xem Phim Clipped - Season 1-Tiệm Hớt Tóc
5.9IMDB30Phút2DDigital
Lượt Xem: 5461