Death Parade

Quán Rượu Người Chết

Năm: 2015
Sau khi chết con người thường lên thiên đàng hoặc địa ngục nhưng trong anime này thì không...
Khởi chiếu: 29-03-2015
Xem Phim Death Parade-Quán Rượu Người Chết
Xem Phim Death Parade-Quán Rượu Người Chết
Xem Phim Death Parade-Quán Rượu Người Chết
0IMDB24Phút2DDigital
Lượt Xem: 1924