Divas in Distress

Sui Gia Nan Giải

Năm: 2012
Divas in Distress (Sui Gia Nan Giải) nói về cuộc chiến của hai người trước kia là đồng nghiệp của nhau trong cùng một công ty nhưng do mâu thuẫn họ đã trở thành oan gia với nhau trong vòng 30 năm và hầu như cắt dứt mối liên hệ với nhau. Nhưng một ngày kia, con cái của họ lại lẩn quẩn trong vòng vây tình cảm làm cho cả hai thế hệ điều khốn đốn. Con của họ luôn bị rơi vào tình thế khó xử khi người lớn hai bên luôn không nể mặt nhau. Liệu cuộc chiến 30 năm của họ còn kéo dài bao lâu? Họ có vì con cái mà giải hòa hay con cái của họ phải hy sinh tình cảm vì đấng sinh thành?
Khởi chiếu: 22-03-2013
Xem Phim Divas in Distress-Sui Gia Nan Giải
Xem Phim Divas in Distress-Sui Gia Nan Giải
Xem Phim Divas in Distress-Sui Gia Nan Giải
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 9606