Eye In The Sky

Thiên Nhãn

Năm: 2007
Bộ  phim nói về hoàn cảnh của 2 anh em, người anh là Trịnh Gia Dĩnh anh là người chính trực hiền lành có tình thương người, tuy là 2 anh em ruột thịt nhưng còn ngược lại người em Trần Triển Bằng luôn có đầy mưu mô xảo quyệt thâm độc chỉ biết cái lợi cho bản thân không quan tâm những người xung quanh ra sao dù sống hay chết.
Khởi chiếu: 18-02-2015
Xem Phim Eye In The Sky-Thiên Nhãn
Xem Phim Eye In The Sky-Thiên Nhãn
Xem Phim Eye In The Sky-Thiên Nhãn
7IMDB40Phút2DDigital
Lượt Xem: 20370