Fear the Walking Dead Season 2

Khơi Nguồn Xác Sống Phần 2

Năm: 2016
Phim Fear the Walking Dead Season 2 2016 - Khơi Nguồn Xác Sống Phần 2 lấy bối cảnh thế giới chìm đắm trong cơn bùng dịch bệnh xác sống. Thời điểm mà căn bệnh mới khởi đầu.
Xem Phim Fear the Walking Dead Season 2-Khơi Nguồn Xác Sống Phần 2
Xem Phim Fear the Walking Dead Season 2-Khơi Nguồn Xác Sống Phần 2
Xem Phim Fear the Walking Dead Season 2-Khơi Nguồn Xác Sống Phần 2
8.5IMDB44Phút2DDigital
Lượt Xem: 11020