Fifteen Years to Wait for Migratory Birds

Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú

Năm: 2016
Phim Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú - Fifteen Years to Wait for Migratory Birds . 4 diễn viên trẻ Trương Nhược Quân, Tôn Di, Đặng Luân, Trương Tuyết Nghênh diễn chính. Chuyện phim xoay quanh tình yêu đơn phương 15 năm của Lê Li đối với Bùi Thượng Hiên.
Fifteen Years to Wait for Migratory Birds - Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú
Fifteen Years to Wait for Migratory Birds - Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú Poster
Xem trailer phim Fifteen Years to Wait for Migratory Birds - Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú
0 IMDB 45 Phút 2D Digital
Trung Quốc
Tâm lý - Tình cảm
Lượt Xem: 8,427

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Fifteen Years to Wait for Migratory Birds - Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Fifteen Years to Wait for Migratory Birds - Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Fifteen Years to Wait for Migratory Birds - Mười Lăm Năm Chờ Đợi Chim Di Trú