In The Flesh - Season 1

Thân Xác 1

Năm: 2013
Khi mà dịch Zombie đã hoàn toàn được khống chế, những xác chết đội mồ sống dậy ngày xưa nay đã được chữa trị, mọi hồi ức, mọi trí nhớ, mọi tình cảm, mọi hoạt động của con người trở lại với họ. Họ được trả về với gia đình, với xã hội, và câu chuyện bắt đầu từ đó...
Khởi chiếu: 13-11-2014
Xem Phim In The Flesh - Season 1-Thân Xác 1
Xem Phim In The Flesh - Season 1-Thân Xác 1
Xem Phim In The Flesh - Season 1-Thân Xác 1
8.1IMDB56Phút2DDigital
Lượt Xem: 1928