Intelligence - Season 1

Trí Tuệ Nhân Tạo 1

Năm: 2013
Một người có gene đặc biệt được lựa chọn để cấy một con chip điện tử cho phép người đó truy cập mọi thiết bị thông tin, máy tính, điện thoại, vệ tinh... và thực hiện các nhiệm vụ do chính phủ giao!
Xem Phim Intelligence - Season 1-Trí Tuệ Nhân Tạo 1
Xem Phim Intelligence - Season 1-Trí Tuệ Nhân Tạo 1
Xem Phim Intelligence - Season 1-Trí Tuệ Nhân Tạo 1
0IMDB43Phút2DDigital
Lượt Xem: 7922