IQ246

Tài Liệu Hoa Lệ

Năm: 2016
Tài Liệu Hoa Lệ: Homonji Sharaku là con trai cả của nhà Homonji, một gia tộc có nhiều thế hệ nổi tiếng về lĩnh vực tội phạm học. Con trai cả của gia đình Hamonji có truyền thống sở hữu IQ 246, và cũng như vậy, IQ của Sharaku là 246.
Xem Phim IQ246-Tài Liệu Hoa Lệ
Xem Phim IQ246-Tài Liệu Hoa Lệ
Xem Phim IQ246-Tài Liệu Hoa Lệ
0IMDB60Phút2DDigital
Lượt Xem: 2740