Jang Yeong Sil - Jang Youngsil: The Greatest Scientist of Joseon

Vị Thần Joseon

Năm: 2016
Phim Vị Thần Joseon - Jang Yeong Sil 2016: kể về cuộc sống Jang Yeong Sil (Song Il Gook): một nhà khoa học, kỹ thuật và phát minh trong thời kỳ Joseon. Jang Yeong Sil đã được sinh ra trong lớp thấp hơn. Vua Sejong (Kim Sang Kyung) thể hiện khả năng của mình và mang đến cho ngài vào cung. Vua Sejong cấp cho anh ta một cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Ông phát minh ra các công cụ như dụng cụ thiên văn, in ấn báo chí sắt và một đồng hồ nước.
Khởi chiếu: 11/01/2016
Jang Yeong Sil - Jang Youngsil: The Greatest Scientist of Joseon - Vị Thần Joseon
Jang Yeong Sil - Jang Youngsil: The Greatest Scientist of Joseon - Vị Thần Joseon Poster
Xem trailer phim Jang Yeong Sil - Jang Youngsil: The Greatest Scientist of Joseon - Vị Thần Joseon
0 IMDB 2D Digital
Hàn Quốc
Lượt Xem: 8,775

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Jang Yeong Sil - Jang Youngsil: The Greatest Scientist of Joseon - Vị Thần Joseon

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Jang Yeong Sil - Jang Youngsil: The Greatest Scientist of Joseon - Vị Thần Joseon

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Jang Yeong Sil - Jang Youngsil: The Greatest Scientist of Joseon - Vị Thần Joseon