KIZNAIVER

Hệ Thống Kiznaiver

Năm: 2016
Phim Kiznaiver - Hệ Thống Kiznaiver : Là những câu chuyện xoay quanh các Kiznaiver. Phim lấy bối cảnh tại một thành phố tên Sugomori. Sonosaki và Katsuhira họ kết nối với nhau bằng hệ thống Kizuma, đây là một hệ thống để thực hiện hòa bình thế giới kết nối mọi người thông qua các vết thương. Tất cả những ai được kết nối vào hệ thống này được gọi là Kiznaiver.
Xem Phim KIZNAIVER-Hệ Thống Kiznaiver
Xem Phim KIZNAIVER-Hệ Thống Kiznaiver
Xem Phim KIZNAIVER-Hệ Thống Kiznaiver
0IMDB15Phút2DDigital
Lượt Xem: 3264