Legend Of Condor Heroes

Anh Hùng Xạ Điêu

Năm: 1994
Trong một đêm tuyết bão, tướng quân Nam Tống Ðoàn Thiên Ðức theo lệnh của đạo kiêm Triệu vương Hòang Nhan Hồng Kiệt đưa quân vây đánh Ngưu gia thôn ở ngọai ô thành Lâm An. Hai gia đình Quách Khiến Thiên & Dương Thiết Lâm từ Sai Ðông chạy nạn tới đây cũng bị vạ lây nên nhà tan, người mất. Hai phu nhân của họ Quách và họ Dương đều đang mang thai. Một người chạy thóat về Mông cổ, một người bị bắt tới kinh đô vương phủ, từ đó mỗi người một phương trời.
Legend Of Condor Heroes - Anh Hùng Xạ Điêu
Legend Of Condor Heroes - Anh Hùng Xạ Điêu Poster
Xem trailer phim Legend Of Condor Heroes - Anh Hùng Xạ Điêu
0 IMDB 45 Phút 2D Digital
Trung Quốc
Võ Thuật
Lượt Xem: 19,633