Les Revenants - The Returned

Sự Trở Lại

Năm: 2014
Tại một thị trấn nhỏ vùng núi nước Pháp, một nhóm những người đã khuất đột ngột tái xuất hiện từ hư không với hình hài và ý thức toàn vẹn. Sự hiện diện của họ đã làm đảo lộn cuộc sống của cư dân thị trấn, đồng thời khơi dậy những bí mật đen tối bị chôn vùi trong quá khứ. Cùng lúc đó, một loạt những hiện tượng dị thường khác bắt đầu xảy ra…
Khởi chiếu: 09-11-2014
Xem Phim Les Revenants - The Returned-Sự Trở Lại
Xem Phim Les Revenants - The Returned-Sự Trở Lại
Xem Phim Les Revenants - The Returned-Sự Trở Lại
8.3IMDB53Phút2DDigital
Lượt Xem: 3400