Line Walker

Sứ Đồ Hành Giả

Năm: 2014
Tổng thanh tra CIB Trác Khải vì 1 đồng nghiệp bị chết 1 cách bí ẩn, Khải quyết tâm tìm lại nhóm 5 cảnh sát chìm trước đây từng liên lạc với đồng nghiệp vừa chết của anh đã mất tích, lý do vì họ nắm giữ nhiều bí mật của cảnh sát ảnh hưởng đến an ninh cộng đồng, Trác Khải muốn tìm họ để hỏi 1 số điều. Trác Khải quyết tâm tìm kiếm, cuối cùng tìm được 1 trong số đó là Đinh Tiểu Gia-chủ 1 tiệm massage chân.
Khởi chiếu: 22-07-2014
Xem Phim Line Walker-Sứ Đồ Hành Giả
Xem Phim Line Walker-Sứ Đồ Hành Giả
Xem Phim Line Walker-Sứ Đồ Hành Giả
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 24572