Noblesse Oblige

Hoạn Hải Kỳ Quan

Năm: 2015
Huệ Lâm là 1 người hầu, nữ hiệp kiêm vệ sĩ của Chấn Phong, giỏi võ. Huệ Lâm là 1 trẻ mồ côi được 1 nữ tu nuôi dưỡng. Để có tiền giúp đỡ ni viện và trị bệnh cho bản thân mình, Huệ Lâm và sư muội xuống núi để kiếm tiền, trong thời gian này Huệ Lâm gặp được Chấn Phong và Chấn Phong lo ngại bị hành thích nên thuê 2 tỷ muội Huệ Lâm bảo vệ cho mình. Huệ Lâm giúp Chấn Phong tránh khỏi nguy hại từ các tay quan chức tham nhũng, sau đó hai người dần hiểu nhau và phát triển tình cảm.
Khởi chiếu: 01-02-2015
Xem Phim Noblesse Oblige-Hoạn Hải Kỳ Quan
Xem Phim Noblesse Oblige-Hoạn Hải Kỳ Quan
Xem Phim Noblesse Oblige-Hoạn Hải Kỳ Quan
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 12455