PAINTING LAKE OF THE CUP STOP

HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH

Năm: 2016
PAINTING LAKE OF THE CUP STOP - HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH: Bôi Mạc Đình nghĩa là "Chớ ngừng chén", có nguồn gốc từ câu "Tương tiến tửu, bôi mạc đình" (Rượu nâng lên chớ được dừng tay) trong bài thơ "Tương tiến tửu" (Sắp mời rượu) của thi nhân Lý Bạch đời Đường.
PAINTING LAKE OF THE CUP STOP - HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH
PAINTING LAKE OF THE CUP STOP - HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH Poster
Xem trailer phim PAINTING LAKE OF THE CUP STOP - HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH
0 IMDB 25 Phút 2D Digital
Trung Quốc

Thông Tin Lịch Chiếu Phim PAINTING LAKE OF THE CUP STOP - HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH trên IMovies.VN


khởi chiếu vào ngày 07/12/2016.

Lượt Xem: 1,889