PAINTING LAKE OF THE CUP STOP

HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH

Năm: 2016
PAINTING LAKE OF THE CUP STOP - HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH: Bôi Mạc Đình nghĩa là "Chớ ngừng chén", có nguồn gốc từ câu "Tương tiến tửu, bôi mạc đình" (Rượu nâng lên chớ được dừng tay) trong bài thơ "Tương tiến tửu" (Sắp mời rượu) của thi nhân Lý Bạch đời Đường.
Xem Phim PAINTING LAKE OF THE CUP STOP-HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH
Xem Phim PAINTING LAKE OF THE CUP STOP-HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH
Xem Phim PAINTING LAKE OF THE CUP STOP-HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH
0IMDB25Phút2DDigital

Thông Tin Lịch Chiếu Phim PAINTING LAKE OF THE CUP STOP - HỌA GIANG HỒ CHI BÔI MẠC ĐÌNH trên IMovies.VN


khởi chiếu vào ngày 07/12/2016.

Lượt Xem: 3233