Powers Season 1

Sức Mạnh Tối Thượng

Năm: 2015
Phim Powers Season 1- Sức Mạnh Tối Thượng (2015) Phim kể về một thế giới con người giữa những người thường và những người có sức mạnh và được coi là dị nhân. Một cảnh sát và đồng nghiệp của anh tham gia vào điều tra về những vụ án mạng có liên quan tới những dị nhân này!
Xem Phim Powers Season 1-Sức Mạnh Tối Thượng
Xem Phim Powers Season 1-Sức Mạnh Tối Thượng
Xem Phim Powers Season 1-Sức Mạnh Tối Thượng
7IMDB40Phút2DDigital
Lượt Xem: 4080