Seonam Girls High School Investigators

Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam

Năm: 2014
Năm học sinh Trường Seonam là thành viên của một câu lạc bộ thám tử tư tại Seonam Girls High School. Họ cố gắng giải quyết các vấn đề của giáo dục tư nhân, phá thai, bắt nạt, tự tử và các vấn đề khác trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc.
Khởi chiếu: 16-03-2015
Xem Phim Seonam Girls High School Investigators-Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam
Xem Phim Seonam Girls High School Investigators-Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam
Xem Phim Seonam Girls High School Investigators-Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 5995