Seonam Girls High School Investigators

Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam

Năm: 2014
Năm học sinh Trường Seonam là thành viên của một câu lạc bộ thám tử tư tại Seonam Girls High School. Họ cố gắng giải quyết các vấn đề của giáo dục tư nhân, phá thai, bắt nạt, tự tử và các vấn đề khác trong hệ thống giáo dục Hàn Quốc.
Khởi chiếu: 16/03/2015
Seonam Girls High School Investigators - Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam
Seonam Girls High School Investigators - Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam Poster
Xem trailer phim Seonam Girls High School Investigators - Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam
0 IMDB 45 Phút 2D Digital
Hàn Quốc
Hài, Tâm lý - Tình cảm
Lượt Xem: 5,490

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Seonam Girls High School Investigators - Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Seonam Girls High School Investigators - Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Seonam Girls High School Investigators - Hội Nữ Thám Tử Trường Seonam