Signal

Dấu Vết

Năm: 2016
Phim Dấu Vết - Signal 2016 sẽ kể câu chuyện về thám tử từ hiện tại và một thám tử từ quá khứ thông qua máy bộ đàm để giải quyết một trường hợp chưa được giải quyết trong thời gian dài
Xem Phim Signal-Dấu Vết
Xem Phim Signal-Dấu Vết
Xem Phim Signal-Dấu Vết
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 9559