Soot Rak Choon La Moon

Công Thức Yêu Của Bếp Trưởng

Năm: 2016
Soot Rak Choon La Moon - Công Thức Yêu Của Bếp Trưởng: Với nhiều người, thức ăn không phải là điều quan trọng, nhưng với tôi, thức ăn lại là cuộc sống! Đôi khi điều chúng ta cảm nhận được là vị ngọt, đôi khi lại là vị chua, đôi khi lại thật cay và đôi khi lại là nhiều vị khác nữa. Nếu bảo chúng ta so sánh giữa phụ nữ và thức ăn, tôi nghĩ nhất định chúng ta phải mất cả một đời mới tìm ra đáp áp... Theo bạn, thì tôi sẽ chọn người phụ nữ như thế nào mới phù hợp với mình đây?
Soot Rak Choon La Moon - Công Thức Yêu Của Bếp Trưởng
Soot Rak Choon La Moon - Công Thức Yêu Của Bếp Trưởng Poster
Xem trailer phim Soot Rak Choon La Moon - Công Thức Yêu Của Bếp Trưởng
0 IMDB 25 Phút 2D Digital
Thái Lan
Tâm lý - Tình cảm
Lượt Xem: 3,147