Sparrow (Trung Quốc)

Chim Sẻ - Ma Tước

Năm: 2016
Đặc công Trần Thâm là người của tổ chức hoạt động ngầm của Đảng CS, nhận lệnh xâm nhập vào Tổng bộ đặc công chính phủ Uông Ngụy , làm việc bên cạnh Tất Trung Lương, thông qua một cán bộ ủy phái bí mật biệt danh Ma tước (chim sẻ), thành công thực hiện đánh cắp kế hoạch Quy Linh của chính phủ Uông Ngụy…
Xem Phim Sparrow (Trung Quốc)-Chim Sẻ - Ma Tước
Xem Phim Sparrow (Trung Quốc)-Chim Sẻ - Ma Tước
Xem Phim Sparrow (Trung Quốc)-Chim Sẻ - Ma Tước
0IMDB45Phút2DDigital

Thông Tin Lịch Chiếu Phim Sparrow (Trung Quốc) - Chim Sẻ - Ma Tước trên IMovies.VN


Bô phim Chim Sẻ - Ma Tước dự kiến cập nhật 2 tập hàng ngày. (thứ 6,7 cập nhật 1 tập).

Lượt Xem: 20393