Supergirl Season 2

Nữ Siêu Nhân 2

Năm: 2016
Phim Supergirl Season 2- Nữ Siêu Nhân 2 (2016) tiếp nối phần 1 lần này phần 2 sẽ vẫn là cô nữ siêu nhân tiếp tục cuộc chiến chống lại các thế thực đen tối các kẻ thù mới và nguy hiểm hơn. Đặc biệt lần này còn có sự hỗ trợ của anh hùng Superman..
Xem Phim Supergirl Season 2-Nữ Siêu Nhân 2
Xem Phim Supergirl Season 2-Nữ Siêu Nhân 2
Xem Phim Supergirl Season 2-Nữ Siêu Nhân 2
6IMDB60Phút2DDigital
Lượt Xem: 10123