The Classic of Mountains and Seas

Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh

Năm: 2016
Phim Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích ẢnhThe Classic of Mountains and Seas 2016. Sơn Hải Kinh - Truyền Thuyết Xích Ảnh được cải biên từ bộ danh tác ghi chép truyện thần thoại Sơn Hải Kinh. Đây là câu chuyện tình yêu rắc rối của cả ba nhân vật Vũ – Mạt – Hồ.
The Classic of Mountains and Seas - Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh
The Classic of Mountains and Seas - Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh Poster
Xem trailer phim The Classic of Mountains and Seas - Sơn Hải Kinh Truyền Thuyết Xích Ảnh
0 IMDB 45 Phút 2D Digital
Trung Quốc
Lượt Xem: 18,595