The Jingbirok: A Memoir Of Imjin War

Vương Triều

Năm: 2015
Phim Vương Triều - The Jingbirok: A Memoir of Imjin War 2015 nội dung phim nói về những gì đã xảy ra tại cuộc chiến Jojeong giữa Nhật Bản và Noryang mà ở đó tướng Lee Soon đã bị giết chết
Khởi chiếu: 11-01-2015
Xem Phim The Jingbirok: A Memoir Of Imjin War-Vương Triều
Xem Phim The Jingbirok: A Memoir Of Imjin War-Vương Triều
Xem Phim The Jingbirok: A Memoir Of Imjin War-Vương Triều
0IMDB2DDigital
Lượt Xem: 12406