The Last Kingdom Season 1

Vương Triều Cuối Cùng

Năm: 2015
Phim The Last Kingdom - Vương Triều Cuối Cùng 2015 Đây là câu chuyện về những cái khiên chắn, máu, trả thù và sự trui rèn từ nhiều vương quốc trong một quốc gia, một giấc mơ mà vua Alfred gọi là Anh Quốc.
Khởi chiếu: 28-12-2015
Xem Phim The Last Kingdom Season 1-Vương Triều Cuối Cùng
Xem Phim The Last Kingdom Season 1-Vương Triều Cuối Cùng
Xem Phim The Last Kingdom Season 1-Vương Triều Cuối Cùng
0IMDB2DDigital
Lượt Xem: 6688