The Legend of Miyue

Mị Nguyệt Truyện

Năm: 2015
Phim Mị Nguyệt Truyện 2015 - The Legend of Miyue 2015 nói về Mị Nguyệt, một công chúa dễ thương được Sở Vương yêu quý. Nhưng sau khi Sở Vương băng hà Mị Nguyệt bị trục xuất khỏi cung bôn ba khắp nơi nếm trải những cảnh ngộ người mất nhà tan từ Sở cho đến Tần cung. Mi Nguyệt đã trở thành một nhân vật chính trị có phần ảnh hơn rất lớn cho sự thống nhất của Trung Quốc.
Khởi chiếu: 03-12-2015
Xem Phim The Legend of Miyue-Mị Nguyệt Truyện
Xem Phim The Legend of Miyue-Mị Nguyệt Truyện
Xem Phim The Legend of Miyue-Mị Nguyệt Truyện
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 45439