THE STRONGEST K-POP SURVIVAL

Thử Thách Cuối Cùng

Năm: 2012
Phim Thử Thách Cuối Cùng - phim THE STRONGEST K-POP SURVIVAL 2012 Ji Seung Yeon (Go Eun Ah) đã từ bỏ từ Anh về Hàn Quốc, và đóng giả trai với ước có thể trở thành một huyền thoại Hip Hop.
Xem Phim THE STRONGEST K-POP SURVIVAL-Thử Thách Cuối Cùng
Xem Phim THE STRONGEST K-POP SURVIVAL-Thử Thách Cuối Cùng
Xem Phim THE STRONGEST K-POP SURVIVAL-Thử Thách Cuối Cùng
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 3976