The Vampire Diaries Season 6

Nhật Ký Ma Cà Rồng 6

Năm: 2014
Bốn tháng đã trôi qua kể từ khi Damon và Bonnie bị hút vào quên lãng. Caroline đã bỏ Whitmore để tập trung tất cả thời gian của mình vào việc tìm kiếm một đường để trở về nhà....
Xem Phim The Vampire Diaries Season 6-Nhật Ký Ma Cà Rồng 6
Xem Phim The Vampire Diaries Season 6-Nhật Ký Ma Cà Rồng 6
Xem Phim The Vampire Diaries Season 6-Nhật Ký Ma Cà Rồng 6
0IMDB43Phút2DDigital
Lượt Xem: 17897