Thunderbolt of Fire

Tôi Là Lính Đặc Chủng 4

Năm: 2016
Phim Tôi Là Lính Đặc Chủng 4 - Phích Lịch Hỏa VietSub. Trong phim Tôi Là Lính Đặc Chủng 4, Cao Thắng Hàn của căn cứ đặc chiến Nanh Sói nhận được nhiệm vụ mới: được điều đến Lục Hàng để thành lập va huấn luyện một phân đội chiến đấu đặc biệt, biệt hiệu là “Lửa Sấm Sét”. Cao Thắng Hàn dẫn theo một giáo quan bí mật lên đường, trên đường luôn gặp rất nhiều rắc rối với Vương Tinh mới đến được Lục Hàng, nhưng không ngờ lại gặp bạn chiến đấu cũ Thôi Hoa Thuận và người yêu cũ Tăng Tử Mạch. Tăng Tử Mạch là một quân y, nên cũng tham gia tập huận, cô biết rõ ý nghĩa của việc thành lập “Lửa Sấm Sét”. Trải qua rất nhiều thử thách khó khăn, phân đội “Lửa Sấm Sét” chính thức được thành lập.
Khởi chiếu: 19/01/2016
Thunderbolt of Fire - Tôi Là Lính Đặc Chủng 4
Thunderbolt of Fire - Tôi Là Lính Đặc Chủng 4 Poster
Xem trailer phim Thunderbolt of Fire - Tôi Là Lính Đặc Chủng 4
0 IMDB 45 Phút 2D Digital
Trung Quốc

Thông Tin Lịch Chiếu Phim Thunderbolt of Fire - Tôi Là Lính Đặc Chủng 4 trên IMovies.VN


Lượt Xem: 21,803