Legend Of Nine Tails Fox

Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ

Năm: 2016
Phim Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ - Phim Legend Of Nine Tails Fox chuyển thể từ Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh. Phim gồm 6 câu chuyện nhỏ: Phong Tam Nương, A Tú, Anh Trữ, Hồ Tứ Tướng Công, Trường Đình, Hằng Nương.
Xem Phim Legend Of Nine Tails Fox-Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ
Xem Phim Legend Of Nine Tails Fox-Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ
Xem Phim Legend Of Nine Tails Fox-Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 20212