The Legend of Sword and Fairy 3

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp III

Năm: 2009
Câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước của Tiên kiếm kỳ hiệp 1. Lý Tam Tư lúc này vừa mới chào đời, Kiếm Thánh cũng chưa gia nhập Thục Sơn. Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, rất nhiều yêu ma thoát ra ngoài nhân gian ..... 2000 năm trước .... Thần Tướng Trấn Yêu tên là Phi Bồng trên thần giới,Phi Bồng là thần với sức mạnh vô địch không có đối thủ nên rất buồn chán. lúc này ở Ma giới suất hiện Ma Tôn Trùng Lâu.
Khởi chiếu: 10/10/2009
The Legend of Sword and Fairy 3 - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp III
The Legend of Sword and Fairy 3 - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp III Poster
Xem trailer phim The Legend of Sword and Fairy 3 - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp III
0 IMDB 45 Phút 2D Digital
Trung Quốc
Sử thi - Cổ trang

Thông Tin Lịch Chiếu Phim The Legend of Sword and Fairy 3 - Tiên Kiếm Kỳ Hiệp III trên IMovies.VN


Lượt Xem: 18,542