The Legend of Sword and Fairy 3

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp III

Năm: 2009
Câu chuyện bắt đầu vào 50 năm trước của Tiên kiếm kỳ hiệp 1. Lý Tam Tư lúc này vừa mới chào đời, Kiếm Thánh cũng chưa gia nhập Thục Sơn. Tỏa Yêu Tháp bị phá hủy, rất nhiều yêu ma thoát ra ngoài nhân gian ..... 2000 năm trước .... Thần Tướng Trấn Yêu tên là Phi Bồng trên thần giới,Phi Bồng là thần với sức mạnh vô địch không có đối thủ nên rất buồn chán. lúc này ở Ma giới suất hiện Ma Tôn Trùng Lâu.
Khởi chiếu: 10-10-2009
Xem Phim The Legend of Sword and Fairy 3-Tiên Kiếm Kỳ Hiệp III
Xem Phim The Legend of Sword and Fairy 3-Tiên Kiếm Kỳ Hiệp III
Xem Phim The Legend of Sword and Fairy 3-Tiên Kiếm Kỳ Hiệp III
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 19427