Women Of The Tang Dynasty

Đường Cung Yến

Năm: 2013
Bộ phim lịch sử cổ trang triều đại nhà Đường về những năm cuối đời của Võ Tắc Thiên. Âm mưu mưu hại thái tử thất bại, Võ Tắc Thiên buộc phải truyền ngôi cho Lý Hiển, lui về Thượng Dương cung. Mạnh Phàm và Mạnh Phù là tỷ muội, cùng làm cung nữ trong cung, bị sắp xếp đến hầu hạ ở cung Thượng Dương, từ đó mà phải đối mặt với bao nhiêu âm mưu đen tối của chốn cung đình.
Xem Phim Women Of The Tang Dynasty-Đường Cung Yến
Xem Phim Women Of The Tang Dynasty-Đường Cung Yến
Xem Phim Women Of The Tang Dynasty-Đường Cung Yến
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 12932