Wonders of the Universe

Những Kỳ Quan Của Vũ Trụ

Năm: 2011
Wonders of the Universe (Những Kỳ Quan Của Vũ Trụ) là một trong ba series truyền hình nhiều tập về thiên văn của hãng BBC với sự tham gia trực tiếp của nhà vật lý Brian Cox. ''Wonders of the universe'' mô tả những kỳ quan "lặng lẽ" của vũ trụ với những từ ngữ ngắn ngủi nhưng đầy triết lý sâu sắc về sự hình thành của vật chất từ ánh sáng và năng lượng, quá trình tiến hóa của các dạng vật chất và các thiên thể, hình thành nên sự sống trên hành tinh chúng ta.
Khởi chiếu: 11-09-2013
Xem Phim Wonders of the Universe-Những Kỳ Quan Của Vũ Trụ
Xem Phim Wonders of the Universe-Những Kỳ Quan Của Vũ Trụ
Xem Phim Wonders of the Universe-Những Kỳ Quan Của Vũ Trụ
8.9IMDB58Phút2DDigital
Lượt Xem: 1715