World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda

World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda

Năm: 2014
Nội dung phim kể về quá trình chinh phục thế giới của Loli và đồng bọn xoay quanh Zvezda (Theo tiếng Nga có nghĩa là “Vì Sao”), là một tổ chức bí mật với một mục tiêu duy nhất là thôn tính thế giới và được cầm đầu bởi một loli.
Khởi chiếu: 31/03/2014
World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda - World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda
World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda - World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda Poster
Xem trailer phim World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda - World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda
0 IMDB 23 Phút 2D Digital
Nhật Bản
Anime
Lượt Xem: 1,741

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda - World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda

Diễn viên Diễn viên tham gia phim World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda - World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda - World Conquest Zvezda Plot - Sekai Seifuku: Bouryaku no Zvezda