Xuan Yuan Sword: Han Cloud

Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân

Năm: 2017
Xuan Yuan Sword: Han Cloud - Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân: Hoàng đế viễn cổ đánh bại ác ma, thanh kiếm của ông hóa thành kiếm khí. Những năm cuối nhà Đông Hán, kiếm khí hóa thành Hướng Vân và Mộ Vân. Tuy nhiên cặp anh em này lại thất lạc từ nhỏ...
Xuan Yuan Sword: Han Cloud - Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân
Xuan Yuan Sword: Han Cloud - Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân Poster
Xem trailer phim Xuan Yuan Sword: Han Cloud - Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân
0 IMDB 45 Phút 2D Digital
Trung Quốc
Lượt Xem: 1,729