Xuan Yuan Sword: Han Cloud

Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân

Năm: 2017
Xuan Yuan Sword: Han Cloud - Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân: Hoàng đế viễn cổ đánh bại ác ma, thanh kiếm của ông hóa thành kiếm khí. Những năm cuối nhà Đông Hán, kiếm khí hóa thành Hướng Vân và Mộ Vân. Tuy nhiên cặp anh em này lại thất lạc từ nhỏ...
Xem Phim Xuan Yuan Sword: Han Cloud-Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân
Xem Phim Xuan Yuan Sword: Han Cloud-Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân
Xem Phim Xuan Yuan Sword: Han Cloud-Hiên Viên Kiếm - Hán Chi Vân
0IMDB45Phút2DDigital
Lượt Xem: 2545