13/13/13

NGÀY 13 ĐEN TỐI

Năm: 2013
NỘI DUNG PHIM Một ngày đặc biệt trùng hợp với những con số 13 của lịch Maya cổ đại. Vào đúng ngày này, chỉ rất ít người không bị ảnh hưởng còn lại phần lớn mọi người đều phải chiến đấu với thế giới của ma quỷ.
Xem Phim 13/13/13-NGÀY 13 ĐEN TỐI
Xem Phim 13/13/13-NGÀY 13 ĐEN TỐI
Xem Phim 13/13/13-NGÀY 13 ĐEN TỐI
4.1IMDB2DDigital
Lượt Xem: 1898