28 Days Later…

28 Ngày Sau

Năm: 0
Một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bùng phát thành đại dịch trên khắp nước Anh, đẩy nền văn minh nhân loại vào nguy cơ tuyệt diệt. Những người sống sót chạy về một căn cứ quân sự để tập hợp lực lượng chống lại những con bệnh...Một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm bùng phát thành đại dịch trên khắp nước Anh, đẩy nền văn minh nhân loại vào nguy cơ tuyệt diệt. Những người sống sót chạy về một căn cứ quân sự để tập hợp lực lượng chống lại những con bệnh...
Khởi chiếu: 09-06-2013
Xem Phim 28 Days Later…-28 Ngày Sau
Xem Phim 28 Days Later…-28 Ngày Sau
Xem Phim 28 Days Later…-28 Ngày Sau
7.6IMDB113Phút2DDigital
Lượt Xem: 3303