A Battle of Wits (Mug Gong)

Binh pháp Mặc Công

Năm: 2006
Năm 370 trước Công nguyên, Trung Hoa bị chia cắt thành bảy nước lớn và vô số lãnh thổ nhỏ bé, một trong số những quốc gia thấp cổ bé họng ấy là nước Lương. Nhưng họ lại có người láng giềng khổng lồ với kẻ đứng đầu đầy tham vọng bá quyền là Triệu Vương. Có trong tay viên tướng dũng mãnh Hạng Yếm Trung (Ahn Sung Kee), Triệu Vương càng nuôi mộng thôn tính những quốc gia lớn mạnh khác để lập nên một triều đại thống nhất.
Khởi chiếu: 23-11-2006
Xem Phim A Battle of Wits (Mug Gong)-Binh pháp Mặc Công
Xem Phim A Battle of Wits (Mug Gong)-Binh pháp Mặc Công
Xem Phim A Battle of Wits (Mug Gong)-Binh pháp Mặc Công
6.8IMDB133Phút2DDigital
Lượt Xem: 3521