A Bridge Too Far

Cây Cầu Quá Xa

Năm: 1977
A Bridge Too Far (Cây Cầu Qúa Xa) là một bộ phim lấy bối cảnh là cuối cuộc thế chiến thứ hai. Quân Đức đã mất phần lớn lãnh thổ nước Pháp, và lực lượng quân Đồng Minh đã quyết định là sẽ tấn công cú chót. Quân Đồng Minh dự định thả hàng nghìn lính nhảy dù xuống Hà Lan và trấn giữ một vài vị trí trọng yếu ở đó, cho đến khi lực lượng yểm trợ đến. Điểm quan trọng nhất là cây cầy Arnhem. Một khi bị trấn giữ, cây cầu sẽ khóa mọi sự yểm trợ từ phía Tây Đức...
Xem Phim A Bridge Too Far-Cây Cầu Quá Xa
Xem Phim A Bridge Too Far-Cây Cầu Quá Xa
Xem Phim A Bridge Too Far-Cây Cầu Quá Xa
0IMDB175Phút2DDigital
Lượt Xem: 5334