A Moment Of Innocence

Khoảnh Khắc Vô Tội

Năm: 1997
Một nhân viên bán thời gian Makmahlbaf khi mới 17 tuổi, ông đâm một cảnh sát tại một cuộc biểu tình phản đối. Hai thập kỷ sau, ông theo dõi cảnh sát mà ông làm bị thương trong một nỗ lực để thực hiện đền bù.
Khởi chiếu: 21-12-1997
Xem Phim A Moment Of Innocence-Khoảnh Khắc Vô Tội
Xem Phim A Moment Of Innocence-Khoảnh Khắc Vô Tội
Xem Phim A Moment Of Innocence-Khoảnh Khắc Vô Tội
8IMDB78Phút2DDigital
Lượt Xem: 1243