A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors

Ác Mộng Phố Elm 3

Năm: 1987
Survivors of undead serial killer Freddy Krueger - who stalks his victims in their dreams - learn to take control of their own dreams in order to fight back.
Khởi chiếu: 27/02/1987
A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors - Ác Mộng Phố Elm 3
A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors - Ác Mộng Phố Elm 3 Poster
Xem trailer phim A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors - Ác Mộng Phố Elm 3
6.3 IMDB 96 Phút 2D Digital
Ma – Kinh dị
Lượt Xem: 1,845

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors - Ác Mộng Phố Elm 3

Diễn viên Diễn viên tham gia phim A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors - Ác Mộng Phố Elm 3

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors - Ác Mộng Phố Elm 3