All Quiet on the Western Front

Mặt Trận Phía Tây Yên Tĩnh

Năm: 1979
A young soldier faces profound disillusionment in the soul-destroying horror of World War I.
Khởi chiếu: 14/11/1979
All Quiet on the Western Front - Mặt Trận Phía Tây Yên Tĩnh
All Quiet on the Western Front - Mặt Trận Phía Tây Yên Tĩnh Poster
Xem trailer phim All Quiet on the Western Front - Mặt Trận Phía Tây Yên Tĩnh
7 IMDB 156 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Lượt Xem: 4,256