All the Way

Chặng Cuối Con Đường

Năm: 2016
Phim All the Way- Chặng Cuối Con Đường (2016) Phim được nói về chính trị- văn hóa đời sống của những công dân mỹ. Tổng thống Lyndon B. Johnson lên ngôi sau khi JFK vị tống thống cũ bị ám sát, Johnson nhanh chóng dùng ngôi vị của mình để thông qua luật dân quyền..
Xem Phim All the Way-Chặng Cuối Con Đường
Xem Phim All the Way-Chặng Cuối Con Đường
Xem Phim All the Way-Chặng Cuối Con Đường
7IMDB131Phút2DDigital
Lượt Xem: 1781