Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure

THỦ LĨNH SÓI XÁM 2

Năm: 2013
Kate và Humphrey và 3 sói con (Stinky, Claudette và Runt) đang vui vẻ tổ chức tiệc mùa đông đầu tiên thì con sói Runt bé nhất mất tích. Chúng phải đi tìm sâu trong rừng rậm trước khi tuyết cản đường về. Trải qua những khó khăn trong chuyến đi, Kate và Humphrey mới thấy rõ giá trị của gia đình.
Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure - THỦ LĨNH SÓI XÁM 2
Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure - THỦ LĨNH SÓI XÁM 2 Poster
Xem trailer phim Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure - THỦ LĨNH SÓI XÁM 2
0 IMDB 2D Digital
Âu-Mỹ
Hoạt Hình
Lượt Xem: 1,213

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure - THỦ LĨNH SÓI XÁM 2

Diễn viên Diễn viên tham gia phim Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure - THỦ LĨNH SÓI XÁM 2

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim Alpha and Omega 2: A Howl-iday Adventure - THỦ LĨNH SÓI XÁM 2