American Justice

Cuộc Chiến Chống Tham Nhũng

Năm: 2015
Jack Justice là một cảnh sát bang LA, anh bị đình chỉ khỏi lực lượng cảnh sát vì hành động thiếu thận trọng của mình trong khi chống tội phạm. Sau đó, Jack đã đến một thị trấn biên giới bang Texas và dạy cho những cảnh sát tham nhũng bằng một công lý của mình.
Khởi chiếu: 09-03-2015
Xem Phim American Justice-Cuộc Chiến Chống Tham Nhũng
Xem Phim American Justice-Cuộc Chiến Chống Tham Nhũng
Xem Phim American Justice-Cuộc Chiến Chống Tham Nhũng
2.9IMDB83Phút2DDigital
Lượt Xem: 1275