Anti-Social

Phản Xã Hội

Năm: 2015
Anti-Social - Phản Xã Hội: Đối với hai anh em Dee và Marcus, chống đối xã hội là một cách của cuộc sống! Dee tìm thấy sự chấp nhận trong việc chống đối hệ thống bằng nghệ thuật đường phố London, trong khi Marcus là một kẻ cướp có vũ khí trong làn sóng cướp bóc những tiệm nữ trang.
Khởi chiếu: 16-09-2015
Xem Phim Anti-Social-Phản Xã Hội
Xem Phim Anti-Social-Phản Xã Hội
Xem Phim Anti-Social-Phản Xã Hội
6.2IMDB116Phút2DDigital
Lượt Xem: 1925