APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER

Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng

Năm: 2012
Phim Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng - Apostle Peter and the Last Supper 2012: Bữa ăn cuối cùng Chúa Giê-su mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ trước ngày Ngài dâng mình chịu chết chuộc tội
APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER - Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng
APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER - Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng Poster
Xem trailer phim APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER - Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng
6.9 IMDB 92 Phút 2D Digital
Âu-Mỹ
Gia Đình
Lượt Xem: 2,102

Đạo diễn Đạo diễn thực hiện phim APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER - Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng

Diễn viên Diễn viên tham gia phim APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER - Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng

Bình luận Hãy chi sẻ cảm nhận của bạn về phim APOSTLE PETER AND THE LAST SUPPER - Tông Đồ Peter Và Bữa Ăn Cuối Cùng