Area 51

Mật Khu 51

Năm: 2015
Ba nhà lý luận học thuyết âm mưu cùng nhau điều tra nghiên cứu khu vực xếp loại tuyệt mật có tên Khu 51, được cho là nơi chính quyền cất giữ các bí mật và có thể có cả người hành tinh. Những gì họ tìm thấy còn kinh khủng hơn cả thế.
Khởi chiếu: 20-05-2015
Xem Phim Area 51-Mật Khu 51
Xem Phim Area 51-Mật Khu 51
Xem Phim Area 51-Mật Khu 51
4.1IMDB90Phút2DDigital
Lượt Xem: 3288